Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Μαρτίου ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ πού μαρτύρησαν στη Σεβάστεια Ο ΑΓΙΟΣ ΟΥΡΠΑΣΙΑΝΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ αδελφός Γρηγορίου Θεολόγου ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΠΠΟΥΣ, ΓΙΑΓΙΑ, ΠΑΤΕΡΑΣ, ΜΗΤΕΡΑ...
Continue Reading