Συχνά πυκνά, η Τέχνη μιλά στο υποσυνείδητο μας.

 Νικόλαος Νημάς Είναι η ψάθινη πολυθρόνα? Είναι οι καμπύλες στα μπράτσα? Είναι η υπεροχή της θέας αυτού του παραθύρου? Είναι η ανθρώπινη απουσία από το πρώτο πλάνο? Είναι η αντιστροφή…