18ην του μηνός Νοεμβρίου

Εορτάζοντες την  18ην του μηνός Νοεμβρίου Ο ΑΓΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΠΙΟ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ από την Παλαιστίνη ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΖΑΚΧΑΙΟΣ ο Διάκονος και ΑΛΦΑΙΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ο…