Είπαν… «Επιτυχία & Αποτυχία»

Από: https://kaneenavima.wordpress.com/2015/03/08/ «Τα τρία Τ της επιτυχίας: Ταλέντο, Τόλμη, Τύχη». (Oδυσσέας Ελύτης, 1911-1996, Ποιητής, Νόμπελ 1979) «Αν το Α είναι η επιτυχία, τότε ο μαθηματικός τύπος είναι Α=Χ+Υ+Ζ, όπου Χ ίσον δουλειά,…

Αναζητήστε την επιτυχία σας.!

Ο.Κ. Τώρα είναι η στιγμή. Οπλισθείτε με την βεβαιότητα ότι η ιδέα σας αξίζει την βουτιά στα βαθειά νερά. Αναζητήστε την επιτυχία σας.!

Προβολή και Ενημέρωση επιχειρήσεων και επιχειρηματιών ως μέσον κατά της οικονομικής κρίσης.

   συνεργασία είναι ένα συστατικό για την ανάπτυξη και την επιτυχία. σχεδιάσαμε το σύστημα elafile.net  με στόχο την Προβολή και Ενημέρωση επιχειρήσεων και επιχειρηματιών ως μέσον κατά της οικονομικής κρίσης.…