Θέλει δρόμο ακόμη για να βρούμε την λύση
στην δυστυχία του Ελληνικού Λαού.
Έχουμε τη ψήφο σαν μοναδικό όπλο,
προτείνω να σκεφτούμε τι να ψηφίσουμε.
Χρειαζόμαστε κυβέρνηση,
δεν θα μας κυβερνά το μνημόνιο.
Πρώτα η Ελλάδα
αλλά και οι Έλληνες έχουν ψυχή..