Δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών,
Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών,
ελέησον ημάς,
με το
Φως Σου που πάντα μας οδηγεί.
Αξίωσε μας προς την ορθή απόφαση,
ώστε με την ψηφοφορία,
να επιλέξουμε τους άριστους
δια την διακυβέρνηση της Ελλάδος
αλλά και όσων κατοικούν με πίστη
σε όλη την επικράτεια της χώρας μας.