Οι ψηφοφόροι που θα πάνε στις 25 Ιανουαρίου στις κάλπες είναι 9.808.760.

Η  ψηφοφορία είναι το μέγιστο καθήκον κάθε Ελληνίδας και Έλληνα. Είναι η υπογραφή μας στο συμβόλαιο που θα εξασφαλίσει το μέλλον μας.
Η εμπειρία οδηγεί την απόφαση μας.

Η απόφασή μας δεσμεύει το μέλλον μας.

Ζυγίζουμε τα δεδομένα και ψηφίζουμε όλοι.
Δύο ψήφοι μετρούν, η δική σου και η δική μου.