Κάθε παιδί, αλλά και ο ενήλικας
ενδόμυχα αναζητά το εύγε.
Επένδυση είναι για τους γονείς
να αναζητούν τα δυνατά σημεία του παιδιού,
αλλά και του συντρόφου τους.

Αυτό που χάρισε ο Θεός,
είναι ανάγκη να δυναμώσουμε.
Όχι να αντιγράψουμε των άλλων τα καμώματα.
Η Ευτυχία, πάντα πηγάζει
από τα λημέρια της Ψυχής,
και την Ψυχή μας τρέφει.

<ιόφ>