• Στη σωστή οικογένεια,
    χαίρονται τα παιδιά τους γονείς τους
    και οι γονείς τα παιδιά τους.

    • Τα παιδιά, όταν τα αντιμετωπίζουμε με υπομονή και αγάπη, πηγαίνουν καλά.