• Μην πιστεύεις στο λογισμό σου,
  ούτε ας σου λέει ότι είσαι χάλια
  ούτε αν σου λέει ότι είσαι άγιος.

  Παιϊσίου Λόγοι, Γ”, 42

 • Από την ποιότητα των λογισμών ενός ανθρώπου
  φαίνεται η πνευματική του κατάσταση.

  Παϊσίου Λόγοι Γ”, σ. 32