• Αγαπήστε τον Χριστό και όλα εκείνα που σας καταποιέζουν και σας φθείρουν και οι αμαρτωλές μνήμες και τα απωθημένα, θα φύγουν.

    Γέροντας Πορφύριος,
    Ανθολόγιο συμβουλών, σ. 35