• Ευτυχία ίσον καθερή συνείδηση
    και καθαρή συνείδηση ίσον ευτυχία.

    Ανώνυμος