• Εμείς όταν πιάσαμε τα άρματα,
    είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως
    και ύστερα υπέρα πατρίδος.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (1770 – 1843)