Δεσπότης δούλου δείται (έχει ανάγκη)
και δούλος δεσπότου.

Αριστοτέλης (384 – 322 π.Χ.)

Η τάξη είναι πράγματι αρετή
και μπορούμε να πούμε, πλατύνοντας την έννοια,
ότι η αρετή δεν είναι τίποτε  άλλο παρά τάξη.

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (1851 – 1911)

Η ζωή μας είναι πολύ σύντομη.
Ας βιαστούμε να κάνουμε το καλό στόν κόσμο.

Αρχιμ. Γερβάσιος Ραφτόπουλος