Στο προσχολικό σχολείο που λέγεται οικογένεια,
με δασκάλους τους Γονείς,
το παιδί θα μάθει τα βασικότερα μαθήματα της Ζωής.

Δροσοσταλίδες, Β”, σ. 115

Εμείς πρώτοι πλάθουμε και δημιουργούμε τις συνήθειές μας.
Αργότερα οι συνήθειες είναι που δημιουργούν εμάς τους ίδιους.

Δροσοταλίδες, Β”, σ. 244

Η Αγία Φιλοθέη, μεταστάσα από τη γη,
ανέβηκε χαίροντας σε μονές ουράνιες.

Στίχοι Συναξαρίου