Ο Θεός δεν βλέπει,
αν βρίσκεται ο άνθρωπος
στην αμαρτία ή στην αρετή,
την κακία ή την καλοσύνη.
αποβλέπει μονάχα στη στιγμή εκείνη
που ο άνθρωπος θα μετανοήσει
και θα πλησιάσει κοντά Του.

Όσ. Άνθιμος της Χίου (1864 – 15/2/1960)

Σε εκείνον που διψά εγώ (ο Χριστός)
θα του δώσω δωρεάν από την πηγή
του νερού της ζωής.

Αποκάλυψη κα” 6
Πίστη σημαίνει κάποιος
γιά χάρη του Χριστού
και των εντολών Του
και να πιστεύει
ότι αυτός ο Θάνατος προξενεί ζωή.

Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Όσο οι άνθρωποι πλησιάζουν το Θεό,
πλησιάζουν και μεταξύ τους
και όσο πλησιάζουν μεταξύ τους,
τόσο πλησιάζουν τον Θεό.

Αββάς Δωρόθεος, Ρ6 88, 1686
Και στον πιο αμαρτωλό,
άν έχει συναίσθηση της αμαρτωλότητας του,
δε γίνεται να του στερήσουμε
τρείς φορές το χρόνο
τη συμμετοχή του
στο μεγάλο Δείπνο του Χριστού μας.

Μον. Ζωσιμά, Σίμων Αρβανίτης, Έκδ. Δ”, σ. 305