(Η ενδογενώς διπλή ελληνική σκέψη) Από τον συμβουλευτικόν οργανισμόν ΕΙ·ΕΝD, στο artFMRadio, στις 29.11.2013   [Όποια ή] Όποιος σκέπτεται σήμερα,