Σώμα και ψυχή

Να έχης άγρυπνους πάντοτε τους οφθαλμούς της ψυχής για την πνευματική σου ασφάλεια. Ανάμεσα σε παγίδες βαδίζεις. Πρόσεχε τον εαυτό σου, δηλ. την ψυχή σου. Αυτήν να στολίζης και να επιμελήσαι, ώστε με την προσοχή να την διατηρής καθαρή από τον ρύπο της αμαρτίας, να την καθαρίζης από κάθε κακία, από την οποία τυχόν προσβάλλεται, να την στολίζης δε με όλον το κάλλος της αρετής. Εξέτασε τον εαυτό σου ποιος είσαι. Μάθε καλά την φύσι σου. Μάθε ότι το σώμα σου είναι θνητόν, η δε ψυχή σου αθάνατος. Φρόντισε, λοιπόν, για την ψυχή, που είναι αθάνατος.

Μ. Βασίλειος