Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Μαΐου

Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Μαΐου


  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ και ΙΟΥΝΙΑ οι Απόστολοι

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΟΛΟΧΩΝ, ΠΑΜΦΑΜΗΡ και ΠΑΜΦΥΛΩΝ ή Παμφαλών

  • ΜΝΗΜΗ ΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΥΡΠΟΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ από τους Πέρσες

  • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ και ΘΕΟΦΑΝΗΣ οι αυτάδελφοι κτήτορες της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ από το Μέτσοβο.

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ο Νέος, ο Θαυματουργός επίσκοπος Χριστιανουπόλεως.

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ο Πρεσβύτερος

Αφήστε μια απάντηση