Εορτάζοντες την 24ην του μηνός Μαΐου

Εορτάζοντες την 24ην του μηνός Μαΐου


  • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ο Θαυμαστορείτης

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ο Στρατιώτης (κατ΄ άλλους Στρατηλάτης), ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΣΕΡΑΠΙΩΝ ο Αιγύπτιος, ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ο Μάγος, ΜΑΡΚΙΑΝΗ, ΠΑΛΛΑΔΙΑ, ΣΩΣΣΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ και ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ τα Νήπια, 12 κομήτες και τριβούνοι, ΦΗΣΤΟΣ, ΦΑΥΣΤΟΣ, ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟΣ, ΦΙΛΗΚΟΣ (ή Φήλιξ), ΦΩΤΕΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΙΣΚΟΣ, ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ και ΔΙΔΥΜΟΣ, καθώς και άλλοι 11208 Μάρτυρες

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ο Στυλίτης Πρεσλαβίας ο Θαυματουργός (Ρώσος)

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ο εν Κύπρω

Αφήστε μια απάντηση