Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Μαΐου

Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Μαΐου


 • Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ η Παρθένος

 • Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ η Οσιομάρτυς ή Κωνσταντινουπολίτισσα

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρειας

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΔΡΑΣ και Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΟΛΒΙΑΝΟΣ επίσκοπος Άνέων και οι αυτού μαθητές

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Νάννος από τη Θεσσαλονίκη

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ο Άργέντης

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Θαυματουργός ο δια Χριστόν Σαλός

 • Η ΟΣΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ

 • Ανάμνησης της θλιβεράς αλώσεως της Βασιλίδος των πόλεων, της Κωνσταντινουπόλεως, υπό των αντίχριστων (Τρίτη 29 Μαΐου 1453).

 • Ο ΑΓΙΟΣ ETHELBERT (Άγγλος)

Αφήστε μια απάντηση