Εορτάζοντες την 26ην του μηνός Οκτωβρίου


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ο Μεγαλομάρτυρας και Μυροβλύτης

  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην Κωνσταντινούπολη

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  • Η ΑΓΙΑ ΛΕΠΤΙΝΑ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΛΥΚΩΝ

  • ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΣΑΦ, ο νέος οσιομάρτυρας

  • Η ΑΓΙΑ ΛΕΩΝΤΙΝΗ, μάρτυς

  • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΔΥΟ (2) ΛΕΟΝΤΙΟΙ, οι εν Άθω

  • ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ του νεομάρτυρος Γεωργίου, του εν Ιωαννίνοις (1971)