Μεταφορτώθηκε από το χρήστη την 29 Οκτ 2010

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
(Άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνοβία)
Για Download http://soundcloud.com/byzantine-music/30-10zinovios
Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός – Kabarnos
ισοκρατούν π. Ιωάννης Μπούτσης, π. Λάμπρος Κεφαλληνός, Γεώργιος Σάββας, Γρηγόρης Χατζηλυμπέρης, Νικόλαος Καββαδίας, Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος, Θωμάς Καραγεώργος, Καβαρνός Εμμανουήλ.
μονταζ – επεξεργασία: Θωμάς Καραγεώργος.
Kείμενα: Lee..

Άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνοβία Αδέλφια από την Κιλικία επί Διοκλητιανού. Ο Ζηνόβιος ήταν επίσκοπος. Βασανίσθηκαν με κάρβουνα και βραστό νερό και τελικά αποκεφαλίσθηκαν (30ς αι.),

Zenobios and Zenobia the Martyrs. Brother and sister from Cilicia during the reign of Diocletian. He was a bishop. They were both tortured with boiling water and embers and decapitated (3rd c.)

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ”. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὡς θεῖοι αὐτάδελφοι ὁμονοοῦντες καλῶς, Ζηνόβιε ἔνδοξε καὶ Ζηνοβία σεμνή, συμφώνως αθλήσατε ὅθεν καὶ τῶν στεφανῶν τῶν ἀφθάρτων τυχόντες, δόξης ἀκαταλύτου ἠξιώθητε, ἅμα ἐκλάμποντες τοῖς ἐν κόσμῳ χάριν ἰάσεων.