Εορτάζοντες την 4ην του μηνός Μαρτίου


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ο Ίορδανίτης

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΥΛΟΣ και ΙΟΥΛΙΑΝΗ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΟΔΡΑΤΟΣ, ΑΚΑΚΙΟΣ και ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ επίσκοπος Κύπρου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ επίσκοπος Άσσου της Ανατολής

Αναλυτικά

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ο Ίορδανίτης
Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς στην Λυκία, τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα. ο σατανάς, όμως, του έπαιξε πονηρό παιγνίδι. Κατάφερε και τον παρέσυρε στην αίρεση των Μονοφυσιτών. Άλλ” ο Θεός, πού γνώριζε τις αγαθές του προθέσεις, ευδόκησε να λάμψει στο πνεύμα του ή αλήθεια. Όταν κάποτε επισκέφθηκε τον Άγιο Ευθύμιο, πού ήταν βαθύς γνώστης των Γραφών, και τον άκουσε με ταπεινό φρόνημα, κατάφερε και αναγνώρισε την ορθόδοξη αλήθεια. Σαν χαρακτήρας, ο Γεράσιμος ήταν πολύ αυστηρός με τον εαυτό του. Έτρωγε και κοιμόταν τόσο, όσο χρειαζόταν. Έλεγε, μάλιστα, ότι όποιος θέλει να ζήσει περισσότερο, πρέπει να κοιμάται λιγότερο. Όχι μόνο διότι ο πολύς ύπνος κάνει τρυφηλό, άρα ανίσχυρο στους κόπους το σώμα, και πολύ ευάλωτο στις ασθένειες, αλλά και διότι ζωή είναι κυρίως το μέρος του χρόνου πού έχουμε συνείδηση. Πότε αυτό συμβαίνει; Όταν είμαστε ξύπνιοι. Και πρόσθετε: «Είπαν οι σοφοί τον ύπνο αδελφό του θανάτου. Θέλεις λοιπόν να βρίσκεσαι περισσότερα χρόνια στη ζωή; Μείνε λιγότερες ώρες στο κρεβάτι σου. Διότι αυτό είναι ένα είδος φέρετρου και εμποδίζει από την ενέργεια, πού είναι ή θεμελιώδης βάση της ζωής». Αργότερα ο Γεράσιμος, κοντά στον Ιορδάνη, «ίδρυσε κοινοβιακή αδελφότητα, όπου όλοι μαζί ήταν μια ψυχή και μια καρδιά. (Να σημειώσουμε εδώ, ότι τα στοιχεία, από τους Συναξαριστές, για τον χρόνο πού έζησε ο Άγιος Γεράσιμος, στερούνται Ιστορικής βάσεως, διότι ο Μέγας Ευθύμιος με τον όποιο συναντήθηκε ο Άγιος Γεράσιμος, έζησε τον 5ο αιώνα μ.Χ. και όχι τον 7ο πού υποτίθεται ότι γεννήθηκε ο Άγιος Γεράσιμος. Επομένως ο χρόνος της ζωής του Άγιου Γερασίμου, παρατίθεται εδώ με επιφύλαξη).


Απολυτίκιο. Ήχος α”. Της ερήμου πολίτης.
Της ερήμου οίκήτωρ, Ασκητών άκροθίνιον, και αγγελικής πολιτείας άναδέδειξαι έσοπτρον, του Πνεύματος τη αίγλη λαμπρυνθείς, Γεράσιμε Όσιων καλλονή “διά τούτο θεραπεύεις διαπαντός, τους πίστει έκβοώντας σοι” δόξα τω δεδωκότι σοι ίοχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ένεργοϋντι δια σου, πασιν ίάματα.