Εορτάζοντες την 5ην του μηνός Μαρτίου


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΝΩΝ ο Ίσαυρος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΝΩΝ ο Κηπουρός

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ο Ασκητής και Θαυματουργός

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ο Αθηναίος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΛΟΓΙΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ και οι μαζί μ” αυτόν 152 Μάρτυρες

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ νεομάρτυρας από τη Βουλγαρία

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ νεομάρτυρας από τη Ραψάνη

Αναλυτικά

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΝΩΝ ο Ισαυρος
Ό Άγιος Κόνων έζησε στα αποστολικά χρόνια και καταγόταν από ένα χωριό (τη Βιδανή) της Ίσαυρίας. ΟΙ γονείς του Νέστωρ και Νάδα στην αρχή ήταν ειδωλολάτρες. Άλλ” έπειτα δέχθηκαν τη χριστιανική πίστη, μαζί με τον ωραίο, έφηβο τότε, γιο τους. ο Κόνων νυμφεύθηκε μια χριστιανή κόρη (την «Αννα), μέσα από το χριστιανικό όμιλο της εποχής εκείνης. Από την αρχή συμφώνησαν και οι δύο να ζουν σαν αδέλφια και να αφιερωθούν στη διάδοση της χριστιανικής αλήθειας. ΟΙ ειδωλολάτρες συμπολίτες του Κόνωνα έβλεπαν με πολύ δυσαρέσκεια τις χριστιανικές του δραστηριότητες. Έφεραν τους πιο δυνατούς στο λόγο εθνικούς για να τον αποστομώσουν, άλλ” αυτός με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τους φίμωνε. “Αλλά και αυτοί από εγωισμό γίνονταν χειρότεροι. Μια μέρα, πήγε σ” έναν ειδωλολατρικό ναό και έκανε για την ιδιαίτερη αυτή περίσταση αυτό πού λέει ο λόγος του Θεού: «Δια πάσης προσευχής και δεήσεως, προσευχόμενοι εν παντί καιρώ εν Πνεύματι»1. Να παρακαλείτε, δηλαδή, το Θεό, με κάθε είδος προσευχής και αίτησης. Να προσεύχεσθε σε κάθε καιρό, με το φωτισμό του Άγιου Πνεύματος. Προσευχήθηκε, λοιπόν, και ο Κόνων στο Χριστό, με αποτέλεσμα να γίνει κομμάτια το είδωλο του ναού. Φωνή θρηνώδης ακούστηκε άπ” όλους και ομολόγησαν το Χριστό σαν Υιό του Θεού. Έτσι ο Κόνων με τα έργα του, και κυρίως με την προσευχή, πέτυχε να σωθούν πολλές ψυχές από την ειδωλολατρία. Άλλη δε μαρτυρία αναφέρει, ότι επί ήγεμόνος της Ίσαυρίας Μάγνου, συνελήφθη και κακοποιήθηκε. Άλλ” οι χριστιανοί πού φωτίστηκαν από τον Άγιο, έτρεξαν επί τόπου και απείλησαν να σκοτώσουν τον ηγεμόνα, ο όποιος φοβήθηκε, έφυγε και άφησε ελεύθερο τον Κόνωνα. Μετά το περιστατικό αυτό, έζησε αλλά δύο χρόνια και απεβίωσε ειρηνικά.

1. προς Έφεσίους, στ” 18.

Περισσότερα στο αφιέρωμα για τους Κυπρίους Αγίους


Απολυτίκιο. Ήχος δ”. Ταχύ προκατάλαβε.
Την χάριν του Πνεύματος, ένδεδυμένος σοφέ, το κράτος διέλυσας, της ασεβείας στερρώς. έκλάμπων τοις θαύμασιν όθεν πεφοινιγμένος, ταϊς ροαϊς των αιμάτων. Κόνων Οσιομάρτυς, τον Δεσπότην δοξάζεις, τον παρέχοντα ήμϊν δια σου, χάριν και έλεος.

Περισσότερα στο αφιέρωμα για τους Κυπρίους Αγίους