Ελλαδα μου το δίκιο σου, Θεός το υποστηρίζει

και ότι ο εχθρός σου είναι εντός, αυτό μη σε τρομάζει.

Είναι ο Κύριος δυνατός και μεθ” υμών ορίζει,

έτσι λοιπόν του λυτρωμού, η ευλογημένη ώρα,

θα έρθει για την πατρίδα μας, χάρισμα στους πιστούς Του. 

<(ΙόΦ)>