Μεταφορτώθηκε στις 13 Απρ 2011
Βρέστα με το Χριστό και τα προβλήματά σου θα λυθούν. 
Η σημασία της θείας κοινωνίας για τη ζωή μας. Η τρέλα κοντά στον Χριστό. 
Πως να εξομολογούμαστε. 
Αποσπάσματα από την εκπομπή «Αθέατα Περάσματα » 
του Αρχιμανδρίτη π. Ανδρέα Κονάνου.