Εορτάζοντες την  16ην του μηνός Μαρτίου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΙΝΟΣ ο Αιγύπτιος
  • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο εν Ρουφιαναϊς
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ο εν τω Παρίω
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣ
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ από την Κιλικία
  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι εν Φοινίκη
  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΙΝΑΣ ο Θαυματουργός
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ πάπας Ρώμης
  • Ο ΟΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ο Θαυματουργός, ο εν Πάτμω
Αναλυτικά
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΙΝΟΣ ο Αιγύπτιος
Ή καταγωγή του ήταν από την Ερμούπολη της Αιγύπτου. Όταν ο αυτοκράτωρ Διοκλητιανός (284-304) διέταξε άγριο διωγμό κατά των χριστιανών, ο εκεί έπαρχος Άρριανός από τους πρώτους ζήτησε το Σαβΐνο, γνωστότατο για τις ενέργειες του υπέρ της πίστης. ΟΙ υπόλοιποι, όμως, χριστιανοί, των οποίων αυτός ήταν στήριγμα και παρηγοριά, τον πίεσαν να διαφυλάξει τη ζωή του, για το καλό της Εκκλησίας. ο Σαβίνος πείστηκε και φυλάχθηκε με λίγους άλλους χριστιανούς σ” ένα σπίτι έξω από την πόλη. Αλλά τα όργανα της εξουσίας τον ανακάλυψαν και τον έφεραν μπροστά στον έπαρχο. Αυτός μεταχειρίσθηκε κάθε είδους κολακείας και υπόσχεσης, για να τον κάνει να αρνηθεί τη χριστιανική πίστη. Άλλα απέτυχε. Επίσης, ναυάγησαν και οι απειλές του. ο Σαβίνος σε κάθε ερώτηση απαντούσε με τη θαρραλέα και αποφασιστική εκείνη απάντηση των μαρτύρων: «Χριστιανός ειμί». Δηλαδή, » ΝΑΙ ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ». Το μαρτύριο του υπέμεινε με μεγάλη γενναιότητα. Έσχιζαν τις σάρκες του και έκαψαν τις πληγές του με αναμμένες λαμπάδες. Τελικά τον έριξαν στα νερά του Νείλου, όπου το σώμα του βρήκε το θάνατο, ενώ ή ψυχή του πετούσε στην αιώνια ζωή. (Ή μνήμη του περιττώς επαναλαμβάνεται – από ορισμένους Συναξαριστές- την 28η και την 31 η Μαρτίου).

Απολυτίκιο. Ήχος α”. Τον τάφον σου Σωτήρ.Κηρύξας εύσεθώς, άσεβων εναντίον, των πάντων Ποιητήν, σαρκωθέντα άτρέπτως, Σαβίνε παμμακάριστε, ίερώς ήνδραγάθησας· όθεν έφθασας, προς αφθαρσίας χειμάρρουν, τέλος άγίον, έν ποταμώ δεδεγμένος” διό εύφημοϋμέν σε.