Καλημέρα – Καλημέρα.

Η ΖΩΗ μας ανθισμένη, σε έναν κήπο ευλογημένο.
Η Χαρά μας περιβόλι, σε έναν κήπο ευτυχίας.
Η Δύναμή μας, της Υγείας η Οδός, Λύτρα αιώνιας Βασιλείας
Η Πορεία κάθε Ανθρώπου, Προσευχή για όλον τον Κόσμο.
Ο Θεός να μας Χαρίζει, Μέθεξη του Παραδείσου.