Ελλάδα μου το δίκιο σου, Θεός το υποστηρίζει
 
και ότι ο εχθρός σου είναι εντός, αυτό μη σε τρομάζει.
Είναι ο Κύριος δυνατός και μεθ” υμών ορίζει,
έτσι λοιπόν του λυτρωμού, η ευλογημένη ώρα,
θα έρθει για την πατρίδα μας, χάρισμα στους πιστούς Του.
<(ΙόΦ)>