26-Ιουλίου-2009
Αγία Παρασκευή, Κορυφή Ημαθίας
από τον ένα Ιερό Ναό στον νεώτερο