26-Ιουλίου-2009
Αγία Παρασκευή, Κορυφή Ημαθίας
Προετοιμασία για τον Καθαγιασμό και «Σφράγισμα» της Ιεράς Τράπεζας