Χάριν της ευαισθησίας του φίλου Βασίλη Βαρσακέλη, μαθαίνουμε κάτι σχετικά με το SAR των κινητών τηλεφώνων.

«Το SAR μετράει το ποσό της ακτινοβολίας που απορροφάται από τον ανθρώπινο ιστό. Η μέτρηση αυτή και η τιμή του SAR είναι πολύ σημαντική για τα κινητά τηλέφωνα που είναι από τις ελάχιστες συσκευές που έρχονται σε τόσο κοντινή κι άμεση επαφή με ανθρώπινους ιστούς και με τον σημαντικότερο από όλους που είναι ο εγκέφαλος.

Η εκπομπή της ακτινοβολίας που γίνεται από το τηλέφωνο (RF) είναι ίδια μορφή ενέργειας όπως ακριβώς κι αυτής που εκπέμπεται από έναν φούρνο μικροκυμάτων αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό.
Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η παρατεταμένη και συνεχή έκθεση του εγκεφάλου σε ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει καταστροφή ή αλλοίωση των νευρικών και των γενικότερων εγκεφαλικών κυττάρων. Τα περισσότερα προβλήματα μπορούν να προκληθούν στα παιδιά που είναι πιο ευάλωτα σε τέτοιου είδους εκπομπές ακτινοβολιών επειδή τα περισσότερα ζωτικά τους όργανα βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης.» περισσότερα….