Σχεδόν τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων στην ΕΕ των 27 είχε ένα website το 2008

by email: axarslan@

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, το 93% των επιχειρήσεων που απασχολούν δέκα ή περισσότερα άτομα είχε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τον Ιανουάριο του 2008, ποσοστό ίδιο με τον Ιανουάριο του 2007, και το 81% των επιχειρήσεων είχε ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο, από 77% τον Ιανουάριο του 2007. Κατά μέσον, το 64% των επιχειρήσεων είχε ένα website τον Ιανουάριο του 2008, έναντι 63% τον Ιανουάριο του 2007. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και αποτελούν μέρος των αποτελεσμάτων μιας κοινοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην αρχή του 2008 σε επιχειρήσεις στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Πηγή: Rapid – Press Releases – EUROPA


Ευρυζωνικότητα: H Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο

by e-mail: axarslan@

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ευρυζωνικότητα μέχρι την 1η Ιουλίου 2008, προκύπτει πως η ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται του Ευρωπαϊκού μέσου όρου των 27 κρατών. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην πέμπτη θέση από το τέλος με ποσοστό της τάξης του 11,2% έναντι 21,7% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου (όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1) σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2008. Αξίζει να σημειωθεί, πως παρά την αύξηση που παρουσιάστηκε, η Ελλάδα κατάφερε να ξεπεράσει μόνο τη Ρουμανία (σε σχέση με τα στοιχεία για τον Ιανουάριο του 2008).

Εικόνα1: Ποσοστά Ευρυζωνικής Διείσδυσης-Ιούλιος 2008

Όσον αφορά την αύξηση του ευρυζωνικού ποσοστού διείσδυσης, η Ελλάδα σημείωσε αύξηση της τάξης του 2.1% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2008 ενώ η αύξηση, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2007 έφτασε το 4.4%.

Εικόνα 2: Αύξηση του ποσοστού ευρυζωνικής διείσδυσης από Ιούλιο 2007-Ιούλιο 2008

Όπως προκύπτει από τους παρακάτω πίνακες, ενώ το 2005 η απόκλισης της Ελλάδας από το Μέσο Όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης ήταν στις 6 ποσοστιαίες μονάδες, πλέον είναι στις 10.5, το οποίο αποτελεί μικρή πτώση από την μέγιστη διαφορά των 11.44 μονάδων που είχε η Ελλάδα το 2005. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η τάση από το 2005, είναι αυτή της σμίκρυνσης της ψαλίδας έστω και μικρά βήματα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.

Εικόνα 3: Απόκλιση του ποσοστού ευρυζωνικής διείσδυσης για την Ελλάδα από το ΜΟ της ΕΕ τα τελευταία πέντε χρόνια

Εικόνα 4: Ποσοστά Διείσδυσης Ευρυζωνικότητα τα τελευταία πέντε χρόνια για την Ελλάδα και απόκλιση από το ΜΟ της ΕΕ

Όσον αφορά τον αριθμό των ευρυζωνικών γραμμών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ, η Ελλάδα εγκαινίασε 485.116 νέες ευρυζωνικές γραμμές, φτάνοντας έτσι σύνολο της τάξης των 1.240.148 γραμμών, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία αφορά γραμμές ADSL. Απογοητευτικό είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των νέων ευρυζωνικών γραμμών που χρησιμοποιούν τεχνολογία διαφορετική από αυτήν του DSL, όπως για παράδειγμα FFTx, είναι μόλις 1.980.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως οι ευρυζωνικές υπηρεσίες με βάση τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας, όπως 3G και υπηρεσίες δεδομένων με κάρτα δεδομένων, φαίνεται ότι αποκτούν σημασία στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο ρυθμό κινητής ευρυζωνικής διείσδυσης ή Ελλάδα είναι άνω του Ευρωπαϊκού μέσου όρου με 11,0% έναντι 6,9%.

Εικόνα 5: Ποσοστά Κινητής Ευρυζωνικής Διείσδυσης-Ιούλιος 2008

Για ακόμα μια φορά μπορούμε να συμπεράνουμε, πως παρά τις προσπάθειες της χώρας για σύγκλιση με τον μέσο όρο της ΕΕ, η Ελλάδα απέχει πολύ από ένα στόχο που συνεχίζει με τη σειρά του να κινείται.

Πηγή: Europa press

Κυριακή, 11 Ιανουάριος 2009


Αύξηση 0,5% στην ευρυζωνικότητα από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο 2008

by e-mail: axarslan@

Ραγδαία εξακολουθεί να είναι η ανάπτυξη της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) στην Ελλάδα κατά το Γ’ τρίμηνο 2008, αποτελώντας τον κύριο οδηγό της ευρυζωνικής ανάπτυξης, ενώ συνεχίζεται και η πορεία σύγκλισης της χώρας με τις ευρυζωνικά προηγμένα κράτη της Ευρώπης.
Οι γραμμές ΑΠΤΒ, σημείωσαν νέα άνοδο, ξεπερνώντας τις 545.000 γραμμές στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2008 και τις 610.000 γραμμές στο τέλος Νοεμβρίου 2008, παρουσιάζοντας αύξηση 123%, σε σχέση με τις αρχές του έτους.
Ο αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων στο τέλος του Σεπτεμβρίου έφτασε τις 1.311.221 (διείσδυση 11,7% στον πληθυσμό), έναντι 1.245.974 (διείσδυση 11,2%) τον Ιούνιο του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση 5,23% κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Η αύξηση των ευρυζωνικών γραμμών το Γ τριμήνου 2008 (63,815 γραμμές) είναι ιδιαίτερα χαμηλή (σχεδόν η μισή), συγκρινόμενη με την αντίστοιχη αύξηση τόσο κατά το Γ τρίμηνο 2007 όσο και κατά το Β τρίμηνο 2008 (αντίστοιχα 143.177 και 123.214 γραμμές). Σύμφωνα ωστόσο με στοιχεία που συγκεντρώνει η ΕΕΤΤ, η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας παρουσιάζει ισχυρή ανάκαμψη κατά το Δ τρίμηνο 2008, καθώς ο αριθμός των ευρυζωνικών γραμμών εκτιμάται ότι ανήλθε στο τέλος Νοεμβρίου 2008 σε 1.430.000 γραμμές (διείσδυση 12,7%).

Πηγή: ICT plus