by email: axarslan@

Πλησιάζουμε τη σύγκλιση με την Ευρώπη
Στην εκτίμηση ότι στο τέλος του 2010 η Ελλάδα θα έχει καταφέρει να πλησιάσει αρκετά το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας προέβη την περασμένη εβδομάδα το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, που δημοσιοποίησε στοιχεία για τη διείσδυση των συνδέσεων γρήγορης πρόσβασης στο Διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό διείσδυσης διαμορφώθηκε στο τέλος του 2008 στο 13,43% του πληθυσμού με το συνολικό αριθμό των ευρυζωνικών συνδέσεων να φτάνουν στις 1.506.614, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 20,2% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ευρυζωνικών γραμμών είναι τεχνολογίας DSL, υπάρχουν περίπου 6260 ευρυζωνικές συνδέσεις λοιπών τεχνολογιών (π.χ. μισθωμένες γραμμές). Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί την 1η Ιανουαρίου 2009 μετρήθηκαν 184.625 ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας (Data Cards).
Κάθε μήνα του τελευταίου εξαμήνου πραγματοποιούνται περί των 43.440 νέων συνδέσεων καταγράφοντας μια ελαφρά αύξηση της τάξης του 14%. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε σχεδόν 1975 νέες συνδέσεις σε ημερήσια βάση για κάθε μια από τις 5 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ελλάδα εντάσσεται πλέον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των χωρών με αρκετά ανταγωνιστικές προσφορές σε 2 πακέτα ευρυζωνικής πρόσβασης, το βασικό (έως και τα 2 Mbps) και το μέσο (έως και 8 Mbps). Εν μέρει, αυτό οφείλεται και στα αρκετά διαφοροποιημένα πακέτα πρόσβασης στο επίπεδο ΕΕ-15 κυρίως σε όρους ταχυτήτων πρόσβασης, ενώ αντίθετα στην Ελλάδα υπάρχει υψηλή συγκέντρωση των χρηστών σε πολύ συγκεκριμένα πακέτα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΤ, είτε δημοσιοποιημένα ή και στη διάθεση του Παρατηρητηρίου, για το β’ εξάμηνο του 2008 στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ποσοστό πελατών απολαμβάνει τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Παρ’ όλα αυτά, και δεδομένου ότι οι ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής πρόσβασης προσφέρουν τη δυνατότητα για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών περιεχομένου και αλληλεπίδρασης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, για την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς να διαπιστωθεί αντίστοιχο ανταγωνιστικό πλαίσιο τιμών και στο πακέτο υψηλής πρόσβασης.
Ένα ακόμη στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφορά το ποσοστό των συνδρομητών ευρυζωνικής πρόσβασης με πακέτα ονομαστικής ταχύτητας μεγαλύτερα από 2 Mbps. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 18η θέση στη ΕΕ-27 στη συγκεκριμένη κλίμακα αξιολόγησης για το α’ εξάμηνο του 2008. Περίπου 30% των συνδρομητών κατέχει ονομαστικές προσβάσεις μεγαλύτερες των 2 Mbps. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΕΤΤ, την 1η Ιανουαρίου 2009 το μέγεθος αυτό έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά και, πλέον, 43,5% των συνδρομητών έχουν συνδέσεις με ονομαστική ταχύτητα πρόσβασης μεγαλύτερη των 2Mbps.
Εκστρατεία Ενημέρωσης της ΕΕΤΤ

Εκστρατεία ενημέρωσης προς το ευρύ κοινό για την ευρυζωνικότητα, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία, ανήγγειλε τη Δευτέρα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σε ειδική εκδήλωση για τους εκπροσώπους του Τύπου. Η εκστρατεία ενημέρωσης ξεκινά με τον θεματικό άξονα «Ευρυζωνικότητα» και θα έχει διετή διάρκεια αξιοποιώντας πολλαπλά και σύγχρονα εργαλεία marketing και επικοινωνίας. Με κεντρικό μήνυμα «Με το Ευρυζωνικό Internet Ενημερώνεσαι, Επικοινωνείς, Εργάζεσαι, Διασκεδάζεις – Μάθε τι μπορεί να σου προσφέρει», η ΕΕΤΤ προτρέπει τους καταναλωτές να ενημερωθούν και να αξιοποιήσουν τα οφέλη που προφέρουν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή. Βασικός στόχος της εκστρατείας είναι η ανάδειξη της ευρυζωνικότητας σε κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα για όλους τους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόκληση για την ΕΕΤΤ μέσα από τη συγκεκριμένη εκστρατεία ενημέρωσης είναι να καμφθούν οι όποιες «αντιστάσεις» της κοινωνίας απέναντι στην ευρυζωνικότητα και να στραφεί ο καταναλωτής προς το ευρυζωνικό διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες.
Για την αποτελεσματική διάχυση των μηνυμάτων και τη βέλτιστη ενημέρωση του κοινού, η εκστρατεία περιλαμβάνει τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, καθώς και καταχωρίσεις στα έντυπα Μέσα. Επιπλέον, το πρόγραμμα προβολής στα ΜΜΕ πλαισιώνεται από έντυπο ενημερωτικό υλικό ευρείας διανομής καθώς και στοχευμένες προωθητικές δράσεις που αγγίζουν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.
Το ύφος της εκστρατείας είναι ενημερωτικό, σύγχρονο, φιλικό και χιουμοριστικό, αντιμετωπίζοντας το κοινό ισότιμα και συμβουλευτικά. Η γλώσσα είναι απόλυτα κατανοητή, εύληπτη με μηνύματα σύντομα και προσαρμοσμένα στις επιταγές της καθημερινότητας. Η εκστρατεία αξιοποιεί το σήμα της ΕΕΤΤ, γύρω από το οποίο αναπτύσσονται οι ποικίλες δραστηριότητες που προσφέρει η ευρυζωνικότητα, με στόχο να προκαλέσει το ενδιαφέρον και την προσοχή του κοινού και τελικά, την εμφατική, θετική αποδοχή και συμμετοχή του.
Η εκστρατεία ενημέρωσης της ΕΕΤΤ, εκτός από την Ευρυζωνικότητα, πρόκειται να δώσει έμφαση σε δύο ακόμη προτεραιότητες: 1) Την παροχή έγκυρης, απλουστευμένης και επιστημονικής πληροφόρησης σε θέματα Ασύρματων Επικοινωνιών και 2) Την ενημέρωση των Καταναλωτών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και τις δυνατότητες επιλογών που έχουν πλέον στη διάθεσή τους στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ανάδοχος του έργου είναι η διαφημιστική εταιρεία UPSET.
Ωστόσο, κύκλοι της αγοράς επεσήμαναν ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, μάλλον γίνεται κακή κατανομή των σχετικών κονδυλίων, με αποτέλεσμα να εγείρονται ήδη ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα της όλης εκστρατείας. Οι ίδιοι κύκλοι επεσήμαναν ότι προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες διαφάνειας, καλό θα ήταν η ΕΕΤΤ να δημοσιεύσει (π.χ. στον ιστότοπο της) την αναλυτική λίστα με τις σχετικές δράσεις, καθώς και την κατανομή κονδυλίων σε κάθε μέσο.