Πανελλαδική πρωτιά σημειώνει η Cosmote, με την ομάδα επιχειρησιακής συνέχειας της εταιρείας να πιστοποιείται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο BS25999 από το Information Systems Examination Board (ISEB) της Βρετανίας, που αποτελεί παγκοσμίως αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης στον τομέα της επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuty Management).
Οι επικεφαλής της ομάδας Επιχειρησιακής Συνέχειας της Cosmote, Γιάννης Ζέππος και Γλυκερία Ζυγούρη, μετά από εξετάσεις του ISEB, έλαβαν πιστοποίηση ως Certified Business Continuity Practitioners (PCBCM), ώστε να εξελίξουν το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρείας, βάσει του διεθνώς αναγνωρισμένου βρετανικού προτύπου BS25999, που αποτελεί την πλέον διαδεδομένη πλατφόρμα επιχειρησιακής συνέχειας στον κόσμο.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η Cosmote, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να θωρακίσει την επιχειρηματική της λειτουργία ενάντια σε απρόβλεπτα γεγονότα και να τη διασφαλίσει ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες, έχει θέσει σε εφαρμογή ολοκληρωμένο πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας, το οποίο περιλαμβάνει τη συστηματοποιημένη ανάλυση και αξιολόγηση των συνεπειών πιθανών κινδύνων στη λειτουργία της, την ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών ή ακόμη και κρίσεων, καθώς και στρατηγικών ανάκαμψης, με στόχο η εταιρεία να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό σε ομαλή λειτουργία. Στο έργο συμμετέχουν ενεργά περισσότερα από 200 στελέχη της Cosmote, ενώ η εφαρμογή του απαιτεί τον άρτιο συντονισμό και των 2.500 εργαζομένων της εταιρείας.