Δημοσιοποιήθηκε η έρευνα e-metrics για το Internet, που πραγματοποιήθηκε από την AGB Nielsen Media Research και την Phaistos Networks, υπό την αιγίδα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας και µε τη συνεργασία του IAB Hellas. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα on-line έρευνα, η οποία διεξάγεται για πέμπτη συνεχή χρονιά και φιλοξενήθηκε σε 97 διαδικτυακούς τόπους. Στην έρευνα συμπληρώθηκαν περισσότερα από 21.000 ερωτηματολόγια, παρέχοντας ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση του Διαδικτύου. Σημαντικό εύρημα της έρευνας, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, είναι η υψηλή διάρκεια σύνδεσης των χρηστών, µε το ποσοστό εκείνων που συνδέονται καθημερινά στο Διαδίκτυο για περισσότερο από 2 ώρες να πλησιάζει το 64%.
Ως προς τη χρήση παρεχομένων υπηρεσιών:
• E-commerce: To 79,3% των ερωτώμενων απάντησαν ότι έχουν πραγματοποιήσει αγορές on-line, από τους οποίους το 62,8% δήλωσε ότι επιλέγει περισσότερο ελληνικά sites και 37,2% sites του εξωτερικού. Το 95,0% όσων έχουν πραγματοποιήσει on-line αγορά, θεωρούν ως πολύ πιθανό/πιθανό το ενδεχόμενο να το επαναλάβουν μέσα στο επόμενο εξάμηνο.
• E-banking: Ποσοστό 46% δήλωσε ότι πραγματοποιεί τραπεζικές συναλλαγές µέσω
Internet.
• E-government: Ποσοστό 52,5% δήλωσε ότι επικοινωνεί µε δημόσιες υπηρεσίες και
κρατικούς οργανισμούς µέσω Internet.
• On-line διαφήµιση: Το 30,3% όσων συμμετείχαν στην έρευνα e-metrics θεωρεί οι διαφημίσεις στο Internet δίνουν την ευκαιρία στο χρήστη να έρθει σε επαφή µε προϊόντα/υπηρεσίες που δε γνωρίζει.
• Ως σημαντικότερος λόγος χρήσης του Internet καταγράφηκε η αναζήτηση
πληροφοριών (91,4% των χρηστών) και ακολουθούν η ενημέρωση για την επικαιρότητα (79,1%), η επικοινωνία -χρήσεις e-mail/chat, instant messenger- (67,2%) και η αναζήτηση πληροφοριών για θέματα εργασίας (61,4%).