ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ