Παρακαλώ;;;;;
Δεν σας δίνουν απόδειξη; Και εσείς το δέχεσθε;
Είστε άξιοι της μοίρας σας.
Δεν έχετε δικαίωμα διαμαρτυρίας.