Δημοσιεύουμε τον τελευταίο πίνακα SAR on SONY-ERICSSON.
Tα στοιχεία για το SAR συσκευών κινητής τηλεφωνίας έχει συλλέξει, και διασταυρώσει ο Βασίλης Βαρσακέλης.