Η Google με 25 εκατομμύρια δολάρια αγόρασε τo κορυφαίο domain .app σε δημοπρασία η οποία διεξήχθη από τον οργανισμό που επιβλέπει τη λειτουργία του δικτύου.