Προκήρυξη Προγράμματος : Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες
Αφορά την επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών.
Περιοχές Εφαρμογής : Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Θεσσαλίας και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (σε σηµεία όπου υφίσταται δίκτυο χαµηλής πίεσης φυσικού αερίου).

Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες, εφόσον με αυτή αντικαθίσταται το υπάρχον κεντρικό ή ατομικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου, επιχορηγείται µε ποσοστό 60% του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και μέχρι ανώτατου ποσού 5.500,00 € (ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ του λέβητα).