*****

Η Sissy Prodromidou κοινοποίησε ένα σύνδεσμος.


 
Όλα τα φαγητά κοστίζουν 3-5 ευρώ και οι εργαζόμενοι είναι ανύπαντρες ή χωρισμένες μητέρες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας και άνεργοι φοιτητές.
popaganda.gr