<>
Δύναμη, δώσε μας Χριστέ μου,
για να δούμε την Αλήθεια.

Την Αγάπη που μας λείπει
και που ζούμε από συνήθεια.
Της Αγάπης Χορηγέ,
δώσε μας την ευκαιρία,
με όλους να την μοιραστούμε.
Να έχουμε την Ευτυχία,
που χαρίζει η εργασία,
των ταλάντων Σου, Θεέ.

<ιόφ> 14.12