Η Ελλάδα δεν είναι ορφανό,
ανήμπορο στον δρόμο,
έχει προστάτη τον Λαό,
που ελεύθερος, θέλει να ζήσει.
Σε δύο μέρες πάει να ψηφίσει.

Η Ελλάδα δεν είναι μια υπόθεση χαμένη,
κι αν λίγο ξαποσταίνει,
ξανά το δρόμο της θα βρει,
γιατί ο Θεός, την προστατεύει,
και ο Λαός που πάει να ψηφίσει.

Η Ελλάδα είναι χώρα με τιμή,
και ήρωες, για πάντα θα ανασταίνει.
Πολλές θυσίες έχει κάνει ο Λαός
και μία απόφαση του μένει,
στους άριστους πολιτικούς,
την ψήφο του να δώσει.

Η Ελλάδα το δίκιο της ζητά
και μια εκτίμηση θέλει,
ο Λαός να νοιάζεται γι αυτήν,
για την Πατρίδα να φροντίζει.
Η Ελληνίδα κι ο Έλληνας,
για Ελλάδα και το Μέλλον να ψηφίζει.