Ως εκ τούτου, καταργούνται οι τρεις υφιστάμενες φορολογικές κλίμακες για μισθωτούς – συνταξιούχους, εισοδήματα από ενοίκια και ελεύθερους επαγγελματίες.