Κατεβάζουμε Διακόπτες, Η Ελλάδα θα στείλει το δικό της μήνυμα.