Μία Ιδέα, μια Κίνηση προς τα Εμπρός. Έτσι για να κερδίσουμε όλοι και να μην χάσει κανείς.
– Και πως γίνεται αυτό; Να κερδίζουμε όλοι και μην χάνει κανείς.
* Οι αξιότιμοι επισκέπτες των σελίδων μας, έχουν δωρεάν δικαίωμα στη πληροφορία.
* Οι προβαλλόμενοι επιχειρηματίες δεν έχουν κανένα κόστος έναντι της προβολής.
* Εμείς έχουμε όφελος από τον μεγάλο αριθμό των επισκεπτών μας.

– Τι πρέπει να κάνουμε;
* Οι επισκέπτες μας ας είναι καθημερινά στις σελίδες μας.
* Οι επιχειρηματίες να μας ενημερώνουν για την προβολή τους. Μέχρι στιγμής το έντυπο υλικό το βρίσκουμε κάτω από την πόρτα μας.
* Εμείς οφείλουμε να είμαστε συνεπείς προς όλους με συνεχή ενημέρωση.

Καλή Συνέχεια.

ept@kis.com