Χαρά Θεού, παντοτινά.
Υγεία, Δύναμη, Καλή Καρδιά.
Όνειρα, Θέληση και Εργασία.
Καλά Χριστούγεννα και Ευλογία.
Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης
{Ιωάννης ό Φίλος}