Τι σημαίνει «χρόνος»; Αναρωτήθηκες;
Μπορείς να δώσεις την απάντηση σου;
Θέλεις;
«Χρόνος είναι ότι έχει πια περάσει. 
Αυτό που ζούμε είναι απόλαυση. 
Ότι πρόκειται να συμβεί είναι η ελπίδα»

Ιωάννης ο Φίλος.